Site Haritası
Takvim

SU YUMUŞATMA

Su Yumuşatma Yöntemleri:

Çökeltme, filtreleme gibi ön temizleme işlemlerinden sonra sularda kimyasal veya fiziksel yumuşatma işlemlerinden geçirilir.

Su yumuşatma işlemleri aşağıdaki yöntemlerden oluşur.

a)      Kireç-soda yöntemi

b)      Fosfat yöntemi

c)      Fiziksel yöntem

    • Buharlaşma ve yoğuşturma yöntemi

    • Elektro-osmoz yöntemi

    • Manyetik aygıt yöntemi

d)     İyon değiştirme yöntemi

Reçine (Permolit) yöntemi olarak ta bilinen bu yöntem özellikle sanayide en fazla kullanılan yöntemdir. İyon tutma prensibine dayanır. Bu nedenle iki tür reçine kullanılır.

    • Anyotik Reçineler (Anyon yüklü metal tuzlarını tutar. Katot görevi görür)

    • Katyotik Reçineler (Katyon yüklü metal tuzlarını tutar. Anot görevi görür)

Bu reçinelere zeoit adı verilir. Doğal ve yapay zeolit mevcuttur. Piyasada yapay zeolit (reçine) kullanılır. 1m3 yapay reçine 14.000–15.000 gr CaCO3’i sudan ayırır

Suyun yumuşatılmasında kimyasal olay şöyledir.

Ca(HCO3)2+Na2 - Pe Ca – Pe + 2 NaHCO

MgSO4 + Na2 – Pe  Mg – Pe + Na2SO4

Denklemlerinde görüldüğü gibi. Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum reçine bünyesine alınır. Bir başka deyişle sodyum (Na) ve kalsiyum (Ca), magnezyumla (Mg) yer değiştirir. Reçine doyana dek Ca ve Mg’lar tutulur. Reçine doyduktan sonra suyu yumuşatamaz hale gelir. Eğer yumuşatma işlemi durmuşsa kalorifer kazanlarında kireç taşı oluşumuna neden olur.

Su yumuşatma cihazı belli bir debi ve süre su geçişinden sonra yumuşatma yapamaz. Büret şişesi yardımıyla suyun yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir. Mürekkep şişesi büyüklüğündeki Büret şişesi yarısına kadar kontrol edilecek su ile doldurulur ve içine 15–16 damla sabun eriyiği damlatılır. Sonra şişe ağzı kapatılıp çalkalanır. Suyun üzerinde 1 parmak kalınlığında köpük olmuşsa su yumuşaktır. Eğer hemen sönüyorsa veya olmuyorsa su çok serttir. Eğer su sertse geri kazanma işlemi ( Rejenerasyon) işlemine tabi tutulur.

Su yumuşatma cihazı önce ters yıkanarak reçine üzerindeki çamur ve pislikler dışarı atılır. Sonra reçine üzerinden tuz eriyiği geçirilir. Böylece tuzun sodyumu ile sert su ile doymuş olan reçine deki magnezyum ve kalsiyum iler yer değiştirir. Böylece reçine suyu yeniden yumuşatabilir duruma gelir.

Ca – Pe (veya Mg – Pe ) + 2 NaCl Na2 – Pe + CaCl2 (veya MgCl2)

Her 100gr kalsiyum için 500 – 600 gr tuz eriyiği gerekir. Tuzlamadan sonra reçine yeniden yıkanır çünkü tuz metalı çürütür. Tatlı su gelene dek yenden yıkama devam eder. Tatlı su geldikten sonra yumuşatma cihazı işletmeye hazırdır.